TIN MỚI NHẤT
11/01

Xem ngày cưới đẹp năm Giáp Ngọ 2014

Xem ngày cưới trong tháng 1 năm 2014

Tháng 1 dương lịch năm 2014 nhằm tháng Ất Sửu – năm Quý Tỵ âm lịch. Ngày cưới đẹp sẽ là các ngày 6-7-8-9/01, 19-20/01 và 30/01 dương lịch. Bạn nên tránh tổ chức đám cưới các ngày xung khắc với tuổi của mình.

Xem ngày cưới trong tháng 1 năm 2014

Những ngày cưới đẹp trong tháng 1

Xem ngày cưới hỏi trong tháng 2 dương lịch

Tháng 2 dương lịch năm 2014 nhằm tháng Bính Dần – năm Giáp Ngọ âm lịch. Ngày cưới đẹp chỉ có 2 ngày là 24-25/2 dương lịch. CD-CR tuổi Nhâm Thân hoặc Quý Dậu nên tránh làm đám cưới vào các ngày này.

Xem ngày cưới trong tháng 2 năm 2014

Chọn ngày cưới trong tháng 3

Tháng 3 dương lịch năm 2014 nhằm tháng Đinh Mão – năm Giáp Ngọ âm lịch. Ngày cưới đẹp sẽ là các ngày 6-7/03, 16/03, 18-19/03 và 28/03 dương lịch. CD-CR nên tránh các ngày xung khắc với tuổi của mình. 

Xem ngày cưới hỏi năm 2014 3

Xem ngày cưới đẹp trong tháng 4 dương lịch

Tháng 4 dương lịch năm 2014 nhằm tháng Mậu Thìn – năm Giáp Ngọ âm lịch. Ngày cưới đẹp chỉ có 2 ngày là 08/04 và 24/04 dương lịch. CD-CR tuổi Ất Mão hoặc Tân Mùi nên tránh cưới vào các ngày này.

 

Ngày cưới hỏi trong tháng 5 

Tháng 5 dương lịch năm 2014 nhằm tháng Kỷ Tỵ – năm Giáp Ngọ âm lịch. Ngày cưới đẹp sẽ là các ngày 03/05, 05/05, 13-14-15/05, 17/05, 25/05 và 27/05 dương lịch. CD-CR nên tránh các ngày xung khắc với tuổi của mình. 

Xem ngày cưới hỏi năm 2014 4

 

Xem ngày cưới trong tháng 6

Tháng 6 dương lịch năm 2014 nhằm tháng Canh Ngọ – năm Giáp Ngọ âm lịch. Ngày cưới đẹp chỉ có 1 ngày là 30/06 dương lịch. CD-CR tuổi Mậu Dần không nên cưới ngày nay.

Xem ngày cưới hỏi năm 2014 5

Ngày cưới đẹp 2014 trong tháng 7 dương lịch

Tháng 7 dương lịch năm 2014 nhằm tháng Tân Mùi – năm Giáp Ngọ âm lịch. Ngày cưới đẹp sẽ là các ngày 01-02/07, 10-11-12-13/07, 22-23/07, 26/07 dương lịch. CD-CR nên tránh các ngày xung khắc với tuổi của mình. 

Xem ngày cưới hỏi năm 2014 6

Chọn ngày cưới trong tháng 8

Tháng 8 dương lịch năm 2014 nhằm tháng Nhâm Thân – năm Giáp Ngọ âm lịch. Ngày cưới đẹp sẽ là các ngày 02/08, 15-16/08, 25-26/08, 28/08 dương lịch. CD-CR nên tránh các ngày xung khắc với tuổi của mình. 

Xem ngày cưới hỏi năm 2014 7

Ngày đẹp trong tháng 9

Tháng 9 dương lịch năm 2014 nhằm tháng Quý Dậu – năm Giáp Ngọ âm lịch. Ngày cưới đẹp sẽ là các ngày 07-08-09-10/09, 18-19-20/09, 29/09 dương lịch. CD-CR nên tránh các ngày xung khắc với tuổi của mình. 

Xem ngày cưới hỏi năm 2014 8

 

Xem ngày cưới trong tháng 10

Tháng 10 dương lịch năm 2014 nhằm tháng Giáp Tuất – năm Giáp Ngọ âm lịch. Ngày cưới đẹp sẽ là các ngày 11/10, 14-15/10, 25-26-27/10 dương lịch. CD-CR nên tránh các ngày xung khắc với tuổi của mình. 

Xem ngày cưới hỏi năm 2014 9

 

Ngày cưới đẹp trong tháng 11

Tháng 11 dương lịch năm 2014 nhằm tháng Giáp Tuất – năm Giáp Ngọ âm lịch. Ngày cưới đẹp sẽ là các ngày 06-07-08/11, 18/11, 27-28/11 dương lịch. CD-CR nên tránh các ngày xung khắc với tuổi của mình. 

Xem ngày cưới hỏi năm 2014 10

 

Xem ngày cưới hỏi tháng 12

Tháng 12 dương lịch năm 2014 nhằm tháng Ất Hợi – năm Giáp Ngọ âm lịch. Ngày cưới đẹp sẽ là các ngày 13/12, 22-23-24/12 dương lịch. CD-CR nên tránh các ngày xung khắc với tuổi của mình. 

Như vậy, nhìn chung vào khoảng nửa đầu năm 2014, ngày cưới đẹp tập trung nhiều ở các tháng 1, 3, 5 dương lịch, bắt đầu từ tháng 7 dương lịch trở đi, các CD-CR có thể dễ dàng tìm được ngày cưới đẹp hơn. Chúc các cặp đôi tìm được ngày cưới đẹp phù hợp với mình nhé!

Xem ngày cưới hỏi năm 2014 11

Nguồn Marry.vn

Tin ưu đãi
 Đang tải dữ liệu